Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności. Pomorskie w Unii Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Fizyka dla medycyny” Opis laboratorium

Wyposażenie dodatkowe

Pracownia Zastosowań Medycznych Fizyki i Obrazowania Medycznego posiada na swoim wyposażeniu wiele dodatkowych urządzeń umożliwiających sprawne funkcjonowanie zestawów pomiarowych, kalibrację tych zestawów oraz utrzymanie pracy laboratoryjnej w warunkach określonych ustawami i przepisami Państwowej Agencji Atomistyki. Temu celowi służą przenośne radiometry umożliwiające bieżącą kontrolę poziomu promieniowania jonizującego. W oparciu o nie możliwe jest zestawienie dodatkowych układów spektrometrycznych. Wszystkie urządzenia pomiarowe są, lub mogą być podłączone do posiadanych zestawów komputerowych, co ułatwia prowadzenie eksperymentów, akwizycję danych pomiarowych, a także ich opracowywanie. Wysokiej klasy oscyloskop Tektronix DPO 4054B, o paśmie przenoszenia 500 MHz, szybkości próbkowania 2.5 Gs/s, funkcjach multimetru, zaawansowanych funkcjach matematycznych obróbki i analizy danych daje dodatkowe możliwości serwisowe i pomiarowe. Zestawy posiadanych zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego pozwalają na prowadzenie badań spektrometrycznych w pełnym możliwym zakresie. Uzupełnieniem przedstawionych wcześniej zestawów pomiarowych są również wysokiej klasy rejestratory sygnałów medycznych (EKG). Licencjonowane oprogramowanie zainstalowane na komputerach w Pracowni umożliwia studentom opracowywanie uzyskiwanych danych pomiarowych na miejscu oraz ich wydruki w zorganizowanym w pokoju serwisowym centrum wydruków. Zajęcia w Pracowni mogą być prowadzone jednocześnie dla trzech maksymalnie dziesięcioosobowych grup studentów (z zachowaniem stosownych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony radiologicznej).

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013