Projekt „Fizyka dla medycyny” 

Projekt „Fizyka dla medycyny”Opis laboratorium

Historia

Pracownia Jądrowa w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego funkcjonowała w bodaj niezmienionym kształcie i formie od samego początku funkcjonowania Instytutu w obecnej siedzibie przy ul. Wita Stwosza 57, czyli od 1975 roku. Zajmowała jedno laboratoryjne pomieszczenie o powierzchni ok. 54 m2 oraz mniejsze pomieszczenie przygotowawcze dla personelu o powierzchni ok. 18 m2. Większość wyposażenia Pracowni Jądrowej pochodziła również z tamtego okresu i pomimo bardzo intensywnych starań personelu technicznego osiągnęła już dawno stan moralnej i technicznej dekapitalizacji. Impulsem do radykalniejszych zmian stało się otwarcie w 2011 r. nowego, unikatowego kierunku „Fizyka medyczna”, którego absolwenci mają „posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej.” Wymagało to modyfikacji programu zajęć z podstaw fizyki i znacznego ich poszerzenia zwłaszcza w zakresie doświadczeń z fizyki promieniowania jonizującego. Uzasadnieniem dla takiego poszerzenia bazy eksperymentalnej i dydaktycznej jest również rosnące znaczenie wpływu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka, a co za tym idzie analiza skażeń promieniotwórczych środowiska. W wyniku podjętych przez ówczesne władze dziekańskie działań wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia dla stworzenia kompleksu pomieszczeń laboratoryjnych, spełniających warunki dla prowadzenia w nowoczesny sposób zajęć spełniających założenia programowe nowego kierunku. Powierzchnia całego laboratorium urosła do 198 m2.

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
02.10.2013